GİLBERT S.-UGT1A1 TA TEKRARI ANALİZİ

Arama
Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Select all
Filter by Categories
testler

FRİEDREİCH ATAKSİ S.-FXN GAA TEKRARI GENETİK A. PNT
Entegrasyon KoduMDP6164
SUT KoduYetkili ile irtibata geçiniz. 0216 681 15 15
Kısa Adı/SinonimlerTest Sinonim: FA, frataxin mutasyonu, FXN geni mutasyon analizi, X25 geni mutasyon analizi Gen Sinonim: POF; FMRP; POF1; FRAXA
Gen Adı FXN
OMIM No606829
Çalışma Süresi30
YöntemFRAGMAN (MİCROSATELİT)
Red Krititerleridondurulmuş numuneler
Örnek TürüMiktarTüpTransfer ŞartlarıÇalışma Günleri
AMNİYON SIVISI20 mlSteril enjektör içinde18-24 °C 72 SaatHer Gün
Doldurulması Zorunlu FormlarAnamnez&Onam Formu
Test BilgileriFriedreich ataksi (FA) otozomal resesif bir hastalıktır. Hastalık klinik olarak ilerleyici spastisite, ataksi, dizartri, alt ekstremite reflekslerinin olmaması, duyu kaybı ve skolyoz ile karakterizedir. Mitokondriyal proliferasyon ve kasılma proteinlerinin kaybına bağlı olarak miyokardiyal fibrozun gelişmesi ile kardiyak tutulum oluşur. Klinik nörolojik başlangıç ​​yaşı ve GAA üçlü tekrar uzunluğu ile ilişkili olma eğilimindedir, ancak hastalığın süresi veya nörolojik semptomların ciddiyeti ile ilişkili değildir. Çoğu birey 10 ila 15 yaşları arasında ilk semptomları yaşamaya başlasa da, 25 yaşından sonra ortaya çıkan ilk semptomlarla birlikte atipik geç başlangıçlı formlar ortaya çıkar.
Mitokondriyal protein olan frataksin kodlayan FXN genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bu gendeki mutasyonlar, hastalığın klinik belirtilerine neden olan frataksin ifadesinin azalmasına yol açar. FA'lı bireylerin çoğunda FXN'nin intron 1'inde GAA trinükleotid tekrarında homozigot bir artış vardır. Normal alleller 5 ila 33 GAA tekrarı içerir. 36-45 tekrar sayısı premutason olarak sınıflandırılır. Hastalığa neden olan aleller tipik olarak 66 ila 1300 tekrar arasında değişir, ancak FA'lı bireylerin çoğunda 600 ila 1200 arasında değişen tekrarlar vardır.
Red Tanımları(1)Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2)Dondurulmuş Numuneler (3)Pıhtılaşmış Numuneler (4)Hemolize Numuneler (5)Lipemik Numuneler (6)Hiperbilurubinemik Numuneler (7)Formol İçine Alınmış Numuneler (8)Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9)Steril Olmayan Numuneler.
Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt red edilmez. İlgili Departman Sorumluları numunenin kabulüne/reddine karar verir.