Moleküler Karyotipleme

Moleküler Karyotipleme

Belirli bir genomun tamamındaki dengesiz kromozomal materyalin detaylı ve doğru analizi için, daha spesifik olarak da özellikle dengeli genomdan ince sapmalar olduğu zaman CGH (comperative genomic hybridisation) tekniği gerekli olmakta ve özellikle array temelli CGH tekniği sayesinde klasik yöntemlerle sitogenetik tanısı kesinleşmeyen kromozom anomalilerinin daha detaylı araştırılması mümkün olmaktadır.

Gebelik esnasında doktorunuz ultrasonografik incelemede anomali gördüğü halde bebeğinize ait kromozom analizi normal olarak sonuçlandıysa ya da düşük materyalinden yapılan kromozom analizinde normal kromozom yapısı saptandıysa ileri tetkik olarak çok daha duyarlı bir teknik olan moleküler karyotipleme yaptırmanız önerilebilir. Test sonucu 10-20 gün içinde alınabilmektedir.