Moleküler Sitogenetik

Floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniği, floresan boyalarla işaretlenmiş normal DNA parçacıkları (prob) ile hastaya ait DNA’nın kendi ortamında, kromozom yapısı bozulmadan hibridizasyonu temeline dayanan moleküler sitogenetik bir yöntemdir. FISH yöntemi, doğum öncesi ve doğum sonrası kromozomların sayısal veya yapısal anomalilerinin saptanması amacıyla kullanılabildiği gibi kanser genetiğinde ve preimplantasyon genetik tanıda (PGD) da kullanılabilmektedir. Test sonucu 5-7 gün içinde alınabilmektedir.