Hakkımızda

İnsan genomu hakkında bilgilerimiz arttıkça yaşamımız ve sağlık hizmetleri üzerine etkileri de hızla artıyor. Giderek daha fazla gen hastalıklarla ilişkilendirildikçe, hastalıklar daha oluşmadan onları önleme, erken teşhis ve kişiye özel tedavi olanakları ortaya çıkıyor. Gen temelli yeni ilaçlar ve gen terapisi daha önce tedavisi olmayan pek çok hastalıkta yeni tedavi seçenekleri sunuyor. Bunun da ötesinde bugün kişilerin genetik profillerine göre diyetleri belirlenebiliyor ve tamamen kişiye özel sağlık hizmetleri sunuluyor. Böylece tıpta devrimsel bir dönüşüm yaşanıyor ve Bireyselleştirilmiş Tıp kavramı hayata geçiriliyor.

Genlerimiz sağlığımızın belirlenmesinde ve tedavilere yanıtlarımızda temel bir rol oynar. Her on kişiden altısı 60 yaşına kadar, en azından kısmi olarak kişisel genetiğinden kaynaklanan bir hastalıkla karşılaşacaktır. Çok hızlı gelişen teknoloji sayesinde genetik hakkında artan bilgilerimiz, hastalıkların anlaşılması, daha oluşmadan önlenmesi, tanısı ve tedavisi üzerinde büyük etkiler yaparak tıpta bir devrim yaratmakta ve onu hızla dönüştürmektedir. Bu nedenle hastaların yararına kullanılabilecek büyük bir potansiyele sahiptir.

Öteden beri kişilerin aynı tedaviye farklı yanıtlar verdikleri bilinmektedir. Bir ilaç bir hastada tamamen etkin olurken, diğer bir hastada hiçbir etki göstermeyebilir veya bir hastada etkin olan bir doz, diğer bir hastada toksik etkilerin oluşmasına neden olabilir. Günümüzde hastalar arasında oluşan bu farklılıkların genetik temelleri ortaya konmakta ve farmakogenetik denilen alan sadece bu konuyla ilgilenmektedir. Artık hipertansiyon ve kanser gibi sık görülen hastalıklarda kişilerin hangi ilaçlara hangi dozlarda daha iyi yanıt vereceği genetik testlerle önceden belirlenebilmektedir. Özellikle kanserlerde tümöre özgü genetik profiller belirlenerek kemoterapi rejimlerine karar verilmekte ve pek çok vakada gereksiz agresif kemoterapilerden kaçınılabilmektedir. Geleneksel tedavi yöntemlerinde ilaç ve doz alternatifleri çoğunlukla hastanın verdiği yanıta göre deneme-yanılma yoluyla belirlenirken, güncel tıpta hastaya en uygun tedavi yaklaşımları kişiye özgü bir şekilde kanıta dayalı olarak ortaya konmaktadır. Bu yaklaşım tedavilerin etkinlik ve güvenilirliğini maksimum düzeye taşımaktadır.