Misyon & Vizyon

home_interactive_offer_list_1

MİSYONUMUZ

Alanında uzman ekibimiz ve ileri teknolojik donanıma sahip laboratuvarımızda; etik ilkeler çerçevesinde çalışarak, sürekli iyileşmeyi ve paydaş memnuniyetini sağlayarak, nadir hastalıklar dahil genetik hastalıkların tanı ve araştırmasında topluma ve bilime güvenilir, yenilikçi, ekonomik, yüksek kalitede hizmet sunmaktır.
home_interactive_offer_list_2

VİZYONUMUZ

Genetik tanı, danışma ve araştırma alanında hizmet alanını genişleterek, ulusal ve uluslararası alanda referans bir genetik merkezi olmaktır.