Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Alanında uzman ekibimiz ve ileri teknolojik donanıma sahip laboratuvarımızda; etik ilkeler çerçevesinde çalışarak, sürekli iyileşmeyi ve paydaş memnuniyetini sağlayarak, nadir hastalıklar dahil genetik hastalıkların tanı ve araştırmasında topluma ve bilime güvenilir, yenilikçi, ekonomik, yüksek kalitede hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Genetik tanı, danışma ve araştırma alanında hizmet alanını genişleterek, ulusal ve uluslararası alanda referans bir genetik merkezi olmaktır.

Değerlerimiz

  • İnsana saygı
  • Hasta mahremiyetinin ve veri güvenliğinin sağlanması
  • Etik değerlere bağlılık
  • Mesleki gelişimin sağlanması
  • Ekip ruhunun canlı tutulması
  • Hizmetin bilimsel değerlere uygun olarak sunulması