Kalite Politikamız

 

Ulusal ve uluslararası alanda referans bir genetik merkezi olma vizyonuna uygun olarak, bilimsel ve etik değerlere bağlı uzman ekibimiz ile;

  • Topluma; bilimsel, güvenilir, yenilikçi, ekonomik, yüksek kalitede hizmet sunmak,
  • Tanı koymak için gerekli laboratuvar hizmetini; ölçme, analiz ve sürekli eğitim ile iyileştirmek,
  • Hasta, klinisyen ve danışanların geri bildirimleri ile sürekli iyileşmeyi ve paydaş memnuniyetini sağlamak,
  • Tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, hasta ve veri güvenliğini sağlamak,
  • TS EN ISO 15189: 2013-04 standardında belirtilen şartların sağlanmasını garanti altına almak,
  • Laboratuvar ekibimizin, ulusal ve uluslararası kongrelere katılımını destekleyerek, klinik ve laboratuvar alanında en güncel bilgilere ulaşmayı temin etmek ve bilime katkı sağlamak
  • Ekibimizin araştırmacı yönünü güçlü kılarak, bilgi üretimini desteklemek ve bu bilgiyi hastalarımızın faydasına sunmak,
  • Laboratuvar genelinde ve tüm alt birimlerimizde, insana değer veren bir hizmeti benimsemek,

taahhüt ettiğimiz hususlardır.

Yukarıda ifade edilen kalite politikalarının hayata geçirilmesi amacıyla, laboratuvar genelinde bölüm bazlı kalite hedefleri oluşturulur ve hedeflere ulaşım düzeyleri tüm personelin katkıları ile gözden geçirilerek sürekli iyileşme ve sürdürülebilir kalite esas alınır.