APO E GENOTİP A. (E2, E3, E4) (KAN (EDTA))

Arama
Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Select all
Filter by Categories
testler

APO E GENOTİP A. (E2, E3, E4) (KAN (EDTA))
OMIM No107741
Entegrasyon KoduMDP811
SUT KoduYetkili ile irtibata geçiniz 0216 681 15 15
Kısa Adı/Sinonimler -
Gen Adı APOE
Çalışma Süresi15 Gün
YöntemSnapshot
Red KrititerleriDondurulmuş ve Pıhtılaşmış Numuneler
Örnek TürüMiktarTüpTransfer ŞartlarıÇalışma Günleri
Kan (EDTA)5 mLMor Kapaklı18-24 °C 72 SaatHer Gün
Doldurulması Zorunlu FormlarAnamnez&Onam Formu
Test BilgileriTip III hiperlipoproteinemi tanısını doğrulamaya yardımcı olmak, aterosklerozun olası bir genetik nedenini değerlendirmek ve semptomatik bir yetişkinde geç başlangıçlı Alzheimer Hastalığı (AD) tanısını doğrulamaya yardımcı olmak için kullanılır. Apolipoproteinler, lipoprotein sentezine, sekresyonuna, işlemesine ve metabolizmasına katılan lipoprotein partiküllerinin yapısal bileşenleridir. Apolipoproteinler, kan lipit metabolizmasında kritik rollere sahiptir. Apolipoprotein E'deki (Apo E) kusurlar, ailesel disbetalipoproteinemi veya tip III hiperlipoproteinemiden sorumludur; burada artmış plazma kolesterol ve trigliseridler, kilomikron ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) kalıntılarının klirensinin bozulmasından kaynaklanır.

E2 ve E4'ün her ikisi de daha yüksek plazma trigliserid konsantrasyonları ile ilişkilidir. E4 aleli, düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (LDL) saf yükselmelerine bağlanmıştır. Tip III hiperlipidemi ile uyumlu bir lipid profiline sahip hastalar APOE genotiplerinin analizi için adaydır.

APOE geni ayrıca Alzheimer hastalığı için bilinen bir duyarlılık genidir. E4 aleli, doza bağlı bir şekilde Alzheimer hastalığı, özellikle geç başlangıçlı hastalık için artan bir risk ile ilişkilidir.