Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

Medigen_Slider_Tasarimi_1200X250_2021

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından akciğer kanserinin dünyadaki yükünü ve başlıca risk faktörlerini vurgulamak için ilan edilmiştir.

Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır (1). Akciğer kanseri geleneksel olarak, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanserleri (SCLC) olmak üzere iki ana kategoride sınıflandırılmıştır (2). Akciğer kanserine sigara kullanımı, radon gazı, asbest, hava kirliliği ve genetik faktörler neden olabilmektedir (3-6).

Akciğer kanseri, yılda tahmini 2,2 milyon yeni vaka ve 1,79 milyon ölümle dünya çapında en sık teşhis edilen ve kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir (7). 2020 yılında ülkemizde yaklaşık 41 bin akciğer kanseri vakası ve yaklaşık 37 bin akciğer kanserinden ölüm görülmektedir (8). 

Akciğer kanseri tanısı, göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi (BT), biyopsi, immünohistokimya ve moleküler teknikler ile konulabilmektedir (9-12). Tedavi ve uzun vadeli sonuçlar, kanserin türüne, evresine (yayılma derecesi) ve kişinin genel sağlığına bağlıdır. Yaygın olarak akciğer kanseri; cerrahi müdahale, radyasyon, immünoterapi ve kemoterapötik ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Son yıllarda moleküler yöntemlerin gelişmesi, hastalarının tanısını ve prognozunu daha iyi tanımlayarak hedefe yönelik doğru tedavilerin uygulanmasına yardımcı olabilmektedir (13).

Kaynaklar

 1. Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, et al. The 2015 World Health Organization classification of lung tumors: impact of genetic, clinical and radiologic advances since the 2004 classification. J Thorac Oncol. 2015 Sep;10(9):1243–60.
 2. Travis W.D., Brambila E., Burke A.P., et. al.: WHO classification of tumours of the lung, pleura, thymus and heart.4th edition2015.IARC PressLyon (France)
 3. Alberg AJ, Brock MV, Samet JM (2016). “Chapter 52: Epidemiology of lung cancer”. Murray & Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine (6th ed.). Saunders Elsevier. ISBN 978-1-4557-3383-5.
 4. Ramada Rodilla JM, Calvo Cerrada B, Serra Pujadas C, Delclos GL, Benavides FG (June 2021). “Fiber burden and asbestos-related diseases: an umbrella review”. Gaceta Sanitaria. 36 (2): 173–183.
 5. Carmona RH (27 June 2006). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Publications and Reports of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services. PMID 20669524. Archived from the original on 15 February 2017. Secondhand smoke exposure causes disease and premature death in children and adults who do not smoke. Retrieved 2014-06-16
 6. “Tobacco Smoke and Involuntary Smoking” (PDF). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. WHO International Agency for Research on Cancer. 83. 2004. Archived (PDF) from the original on 13 August 2015. There is sufficient evidence that involuntary smoking (exposure to secondhand or ‘environmental’ tobacco smoke) causes lung cancer in humans. … Involuntary smoking (exposure to secondhand or ‘environmental’ tobacco smoke) is carcinogenic to humans (Group 1).
 7. International Agency for Research on Cancer Global Cancer Observatory: cancer today. World Health Organization https://gco.iarc.fr/today, Accessed 19th Jan 2020
 8. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf
 9. Collins LG, Haines C, Perkel R, Enck RE (January 2007). “Lung cancer: diagnosis and management”. American Family Physician. 75 (1): 56–63. PMID 17225705. Archived from the original on 29 September 2007.
 10. Kadota K., Nitadori J.I., Rekhtman N., et. al.: Reevaluation and reclassification of resected lung carcinomas originally diagnosed as squamous cell carcinoma using immunohistochemical analysis. Am J Surg Pathol 2015; 39: pp. 1170-1180.
 11. Verma M.: The role of epigenomics in the study of cancer biomarkers and in the development of diagnostic tools. Adv Exp Med Biol 2015; 867: pp. 59-80.
 12. Lindeman N.I., Cagle P.T., Beasley M.B., et. al.: Molecular testing guideline for selection of lung cancer patients for EGFR and ALK tyrosine kinase inhibitors. Arch Pathol Lab Med 2013; 137: pp. 828-860.
 13. “Lung Carcinoma: Tumors of the Lungs”. Merck Manual Professional Edition, Online edition. July 2020. Retrieved 21 July 2021.