6.Ulusal Çocuk Genetik Kongresi

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu 6. Ulusal Çocuk Genetik Kongresini 09-12 Kasım 2023 tarihlerinde Kuşadası/Aydın’da düzenleyecektir.

Son yıllarda genetik bilimindeki hızlı ilerlemeler, çok sayıda hastalığın altında yatan mekanizmaların anlaşılmasına, yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesine, korunma önlemleri alınabilmesine ve belki de en önemlisi yeni tedavilerin bulunmasına yol açmıştır. Yaşamı tehdit eden, ağır genetik hastalıkların büyük çoğunluğunun çocukluk çağında görülmesi nedeniyle, genetikle ilgili gelişmeler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarını, diğer uzmanlık alanlarından çok daha fazla ilgilendirmektedir. Bu nedenle, hastaların tanı, tedavi ve izlemlerini iti yapabilmek içi, genetik alanındaki yeni uygulamaları, yöntemleri öğrenmek ve kullanmak çocuk sağlığı alanında hizmet veren her sağlık çalışanının önem vermesi gereken bir konudur.

Konularında uzman, seçkin konuşmacıların katkılarıyla Çocuk Hastalıkları ve Genetik alanındaki çeşitli konuları ve yenilikleri tartışacağımız bu kongrenin, tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının/yan dal uzmanlarının ve insan genetiği ile ilgilenen tüm uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin ilgiyle izleyebilecekleri bir bilim platformu olacağına inanıyoruz.