2023-10 Sayılı Toplumsal Katkı Komisyonu Projesi Türk Toplumunda Ağır Seyirli Genetik Hastalıklara Yönelik Taşıyıcılık Araştırması