2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

Medigen_Slider_Tasarimi_1200X250_2021

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak ve lösemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2-8 Kasım tarihini Lösemili Çocuklar Ulusal Haftası olarak ​​ilan etmiştir.

Lösemi, birincil veya ikincil süreç olarak anormal lökosit üretimidir. Çoğalma hızına bağlı olarak akut veya kronik olarak ve kaynak hücreye göre miyeloid veya lenfoid olarak sınıflandırılabilmektedir (1). En yaygın görülen ve incelenen lösemiler akut miyeloid lösemi (AML), akut lenfositik lösemi/lenfoma (ALL), kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma (CLL/SLL) ve kronik miyeloid lösemidir (KML) (2). Tipik olarak yaşlı erişkinlerde teşhis edilse de (ortalama yaş 68), 0-14 yaş arası çocuklarda tüm kanser teşhislerinin neredeyse üçte birini temsil etmektedir (3-7).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre 2018 yılında Dünya’da 437.000 lösemi vaka sayısı ve 309.000 lösemiden ölen sayısı bildirilmiştir (8). 2018 kanser kayıt sonuçlarına göre, 0-14 yaş arası çocuklarda 65.111 lösemi vaka sayısı ve 29.241’ini lösemiden kaynaklı ölen sayısı olarak bildirilmiştir (9). Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir (10)

Lösemi tanısı zaman alıcıdır ve tanıyı doğrulamak ve ardından hastalığı evrelemek için birden fazla teste ihtiyaç duyulmaktadır. Lösemi şüphesi sonrasında, tam kan sayımı (CBC), tam metabolik panel (CMP), karaciğer fonksiyon testi (LFT), pıhtılaşma panelini, periferik kan yayması ve kemik iliği numunesi takip etmektedir. Nadir durumlarda, lösemi yalnızca histolojide teşhis edilebilmektedir. Alt türleri ayırt etmek için akış sitometrisi ve genetik testler ile daha ayrıntılı analizler gerekmektedir (11).

Lösemili hastaların tedaviye başlanması için bir hematolog-onkoloğa sevk edilmelidir. Tedavi, lösemi alt tipine ve hasta faktörlerine (örn. yaş, komorbid durumlar) bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Lösemi kemoterapi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Gerekli olduğu durumlarda kemik iliği nakli, radyoterapi gibi tedaviler de kullanılmaktadır (12).   

Kaynaklar

 1. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, Bloomfield CD, Cazzola M, Vardiman JW. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016 May 19;127(20):2391-405.
 2. Whiteley AE, Price TT, Cantelli G, Sipkins D. Leukaemia: a model metastatic disease. Nat Rev Cancer. 2021 July ; 21(7): 461–475.
 3. FR Appelbaum, H Gundacker, DR Head, et al. Age and acute myeloid leukemia Blood, 107 (2006), pp. 3481-3485
 4. P. Whitehead, C. Metayer, J.L. Wiemels, A.W. Singer, M.D. Miller. Childhood leukemia and primary prevention. Curr. Probl. Pediatr. Adolesc. Health Care, 46 (2016), pp. 317-352
 5. E Steliarova-Foucher, M Colombet, LAG Ries, et al. International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study Lancet Oncol, 18 (2017), pp. 719-731
 6. DA Siegel, J King, E Tai, N Buchanan, UA Ajani, J Li Cancer incidence rates and trends among children and adolescents in the United States, 2001–2009 Pediatrics, 134 (2014), pp. e945-e955
 7. M Belson, B Kingsley, A Holmes Risk factors for acute leukemia in children: a review Environ Health Perspect, 115 (2006), pp. 138-145
 8. Dong Y, Shi O, Zeng Q, Xiaoqin L, Wang Q. Leukemia incidence trends at the global, regional, and national level between 1990 and 2017. Dong et al. Exp Hematol Oncol (2020) 9:14
 9. Namayndeh SM, Khazaei Z, Najafi ML, Goodarzi E, Moslem A. GLOBAL Leukemia in Children 0-14 Statistics 2018, Incidence and Mortality and Human Development Index (HDI): GLOBOCAN Sources and Methods. Asian Pac J Cancer Prev, 21 (5), 1487-1494
 10. https://www.losev.org.tr/
 11. Sanz MA, Grimwade D, Tallman MS, Lowenberg B, Fenaux P, Estey EH, Naoe T, Lengfelder E, Büchner T, Döhner H, Burnett AK, Lo-Coco F. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood. 2009 Feb 26;113(9):1875-91.

https://www.saglik.gov.tr/