2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

Medigen_Slider_Tasarimi_1200X250_2021

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak ve lösemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2-8 Kasım tarihini Lösemili Çocuklar Ulusal Haftası olarak ilan etmiştir.

Lösemi, birincil veya ikincil süreç olarak anormal lökosit üretimidir. Çoğalma hızına bağlı olarak akut veya kronik olarak ve kaynak hücreye göre miyeloid veya lenfoid olarak sınıflandırılabilmektedir (1). En yaygın görülen ve incelenen lösemiler akut miyeloid lösemi (AML), akut lenfositik lösemi/lenfoma (ALL), kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma (CLL/SLL) ve kronik miyeloid lösemidir (KML) (2). Tipik olarak yaşlı erişkinlerde teşhis edilse de (ortalama yaş 68), 0-14 yaş arası çocuklarda tüm kanser teşhislerinin neredeyse üçte birini temsil etmektedir (3-7).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre 2020 yılında Dünya’da 474.519 lösemi vaka sayısı ve 311.594 lösemiden ölen sayısı bildirilmiştir (8). 2018 kanser kayıt sonuçlarına göre, 0-14 yaş arası çocuklarda 67.008 lösemi vaka sayısı ve 25.080’ini lösemiden kaynaklı ölen sayısı olarak bildirilmiştir (9). Türkiye’de Globocan 2020 verilerine göre 7 023 lösemi vaka sayısı ve 4 831 lösemiden ölen sayısı bildirilmiştir (10)

Lösemi tanısı zaman alıcıdır ve tanıyı doğrulamak ve ardından hastalığı evrelemek için birden fazla teste ihtiyaç duyulmaktadır. Lösemi şüphesi sonrasında, tam kan sayımı (CBC), tam metabolik panel (CMP), karaciğer fonksiyon testi (LFT), pıhtılaşma panelini, periferik kan yayması ve kemik iliği numunesi takip etmektedir. Nadir durumlarda, lösemi yalnızca histolojide teşhis edilebilmektedir. Alt türleri ayırt etmek için akış sitometrisi ve genetik testler ile daha ayrıntılı analizler gerekmektedir (11).

Lösemili hastaların tedaviye başlanması için bir hematolog-onkoloğa sevk edilmelidir. Tedavi, lösemi alt tipine ve hasta faktörlerine (örn. yaş, komorbid durumlar) bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Lösemi kemoterapi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Gerekli olduğu durumlarda kemik iliği nakli, radyoterapi gibi tedaviler de kullanılmaktadır (12).

Kaynaklar

1. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, Bloomfield CD, Cazzola M, Vardiman JW. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016 May 19;127(20):2391-405.

2. Whiteley AE, Price TT, Cantelli G, Sipkins D. Leukaemia: a model metastatic disease. Nat Rev Cancer. 2021 July ; 21(7): 461–475.

3. FR Appelbaum, H Gundacker, DR Head, et al. Age and acute myeloid leukemia Blood, 107 (2006), pp. 3481-3485

4. Whitehead TP, Metayer C, Wiemels JL., A.W. et al. Childhood leukemia and primary prevention. Curr. Probl. Pediatr. Adolesc. Health Care, 46 (2016), pp. 317-352

5. Steliarova-Foucher E, Colombet M, Ries LAG, et al. International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study Lancet Oncol, 18 (2017), pp. 719-731

6. Siegel DA, King J, Tai E, et al. Cancer incidence rates and trends among children and adolescents in the United States, 2001–2009 Pediatrics, 134 (2014), pp. e945-e955

7. Belson M., Kingsley B., Holmes A. Risk factors for acute leukemia in children: a review Environ Health Perspect, 115 (2006), pp. 138-145

8. Sung H, Ferlay J, Rebecca L, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA CANCER J CLIN 2021; 71:209–249

9. https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie 10. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf

11. Sanz MA, Grimwade D, Tallman MS, Lowenberg B, Fenaux P, Estey EH, Naoe T, Lengfelder E, Büchner T, Döhner H, Burnett AK, Lo-Coco F. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood. 2009 Feb 26;113(9):1875-91. 12.

https://www.saglik.gov.tr/