1. Ulusal Multidisipliner HematoOnkoGenetik Kongresi

 “Hızla değişen ve ilerleyen teknolojik gelişmeler, özellikle kanser ve genetik alanındaki yeni tedavileri ve tanı yöntemlerini kaçınılmaz hale getirmekte ve multidisipliner toplantılarda bir araya gelerek bilgi paylaşımını ve güncel yaklaşımları değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.

 Bu kongrenin amacı Hematoloji, Onkoloji ve Genetik alanlarındaki önemli bilim insanlarını multidispliner platformda bir araya getirerek tanışma fırsatını bulması, meslektaşlarımızın, bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra projelerini sunabilecekleri ortak bir platformda buluşturmaktır.”