Medigen_Slider_Tasarimi_1200X250_2021

Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana çeşitli engellerle karşı karşıya bırakılan bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki haklarının farkındalığının vurgulanması amacıyla ilan edilmiştir.

Engellilik, bir kişinin doğuştan veya sonradan belirli faaliyetleri gerçekleştirememesi durumudur. Engeller; bilişsel, gelişimsel, entelektüel, zihinsel, fiziksel, duyusal veya birçok faktörün birleşimi olabilmektedir (1).

Dünya’da 1 milyardan fazla insanın engelli olduğu tahmin edilmektedir. Bu, dünya nüfusunun yaklaşık %15’ine tekabül etmektedir. 15 yaş ve üzerindeki 190 milyona varan (%3,8) insan, genellikle sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan, işlevsellikte önemli güçlükler yaşayan kişileri oluşturmaktadır (2). Türkiye’de nüfusun %6,9 (4.876.000 kişi)’unu en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) kişiler oluşturmaktadır (3).

Genetikteki teorik ve teknolojik ilerlemeler klinik müdahalelere yansıtılmaya başlandıkça, engelliliği teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için giderek artan sayıda yöntem sunulmaktadır (4,5).

 

Kaynaklar

1.      Francis, Leslie; Silvers, Anita (October 1, 2016). “Perspectives on the Meaning of “Disability””. AMA Journal of Ethics. 18 (10): 1025–1033.

2.      https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

3.      https://www.aile.gov.tr/media/98625/eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2022.pdf

4.      Knoppers, B. M. & Chadwick, R. Human genetic research: emerging trends in ethics. Nature Rev. Genet. 6, 75–79 (2005).

5.      Kirschner, K. L., Ormond, K. E. & Gill, C. J. The impact of genetic technologies on perceptions of disability. Qual. Manag. Health Care 8, 19–26 (2000).