Medigen_Slider_Tasarimi_1200X250_2021

Genel Bilgi

Koronavirüsler, tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır.

Çin’in Vuhan Şehrinde, 31 Aralık 2019’da etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları bildirilmiştir. Daha sonra 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs olarak tanımlanmıştır. Bu tarihten sonra hasta sayısı hızla artmış, sağlık çalışanlarında da hastalık görülmüştür. Hastalık, insandan insana bulaşma özelliği nedeniyle hızla yayılmıştır. Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de saptanmıştır.

Covid19 , yeni bir koronavirüs olan SARS CoV 2’nin neden olduğu bir hastalıktır. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.

Viral saçılım semptomlarının başlamasından 1-2 gün önce başlamakta ve boğaz sürüntülerinde semptomların ortaya çıkış döneminde viral yük doruğa çıkmakta ilk yedi gün içerisinde hızla düşmekle birlikte ikinci haftanın ötesine uzayabilmektedir.

Semptom

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Başağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtiler de görülebilmektedir. Hastalık asemptomatik geçirilebilmekle birlikte, ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilmektedir.

 

Varyantlar

Bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika başta olmak üzere birçok varyant tanımlanmıştır.

Tanı

COVID-19 enfeksiyonunun tanısında altın standart, nükleik asit amplifikasyon testleriyle klinik örneklerde SARS-CoV-2 RNA’sının gösterilmesidir. En yaygın kullanılan yöntem gerçek zamanlı revers transkirptaz-polimeraz zincir reaksiyonudur(RT-PCR).  Klinik örnekler Nazofarengeal (NF) sürüntü örneği, Orofarengeal sürüntü örneği (OF), Kombine sürüntü örneği (NF + OF) ve alt solunum yolu numuneleri olarak çalışılabilir.

 

SARS CoV 2 Antijen testleri

Antijen testleri ile virüse özgül proteinler araştırılır. Doğruluğu RT-PCR testinden daha düşük olduğundan, sonuçlarının PCR testi ile doğrulanması gerekir. Yüksek virüs yüküne ihtiyaç duymalarından dolayı, semptomların başlamasından önceki 1-2 gün ve sonrasındaki 5 gün içinde yapılmaları halinde, antijen testleri ile daha güvenilir sonuçlar elde edilebilir. Klinik örnek olarak serum örneği çalışılabilir.

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Genetik Tanı merkezi olarak Covid 19 çalışmalarına 23 Mart 2020 tarihinde başlamıştır. 2020 yılı içerisinde kurumumuzda yaklaşık 300 bin adet Covid 19 RT-PCR testi çalışılmıştır. RT-PCR çalışmalarımız devam etmektedir.